VILKÅR OG BETINGELSER

Disse kjøpsvilkårene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

 «Selger» er: Grubbo AS (Selger er i det følgende også benevnt som «vi», «oss»)

Org. nr.: 829 412 012

E-post: kundeservice@grubbo.no

«Kjøper» er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Navn på Kjøper vil fremgå av ordrebekreftelsen. Kjøper er i det følgende også benevnt som «du», «deg», «din» eller «ditt».

«Produktet» er varen som leveres.

Kontaktinformasjon kundeservice

E-post: kundeservice@grubbo.no

Post: Grubbo AS, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland

Lager og returadresse: Grubbo AS, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland

Avtaleinngåelse, aksept og endring av avtalevilkårene

Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Selger. Når bestilling er mottatt sender Selger per e-post ordrebekreftelse til Kjøper innen rimelig tid som viser bestilte Produkt(er) og priser. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, og straks gi Selger beskjed dersom ordrebekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen.

Avtalen innebærer at du aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår. Nye avtalevilkår vil bli kunngjort på Selgers nettside og/eller vedlagt din neste levering

Ved abonnementskjøp er avtalen bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Selger. Når bestilling er mottatt sender Selger per e-post ordrebekreftelse til Kjøper innen rimelig tid som viser bestilte Produkt(er) og priser. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, og straks gi Selger beskjed dersom ordrebekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen.

Du må være 18 år for å kunne handle hos oss. Du kan ikke bestille hvis du er under 18 år. Er du under 18 år skal foresatt bestille på dine vegne.

Avtalen innebærer at du aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår. Nye avtalevilkår vil bli kunngjort på Selgers nettside og/eller vedlagt din neste levering.

Abonnementsbetingelser

Ved bestilling inngår Kjøper avtale om abonnement for ønsket Produkt, til pris og leveringsintervall som beskrevet før bestilling. Kjøper kan pause, endre eller si opp avtale via Selgers kundeservice. Har Kjøper behov for å gjøre endringer på abonnement før neste forsendelse, må dette gjøres før den angitte dato på fakturaen. 

Varselfrist for oppsigelse på første forsendelse er normalt 7 dager før neste forsendelse. På regulære abonnentsforsendelser er varselfrist for oppsigelse satt til 14 dager før neste forsendelse. Dette er på grunn av at forsendelse må pakkes på lager i forkant av utsending. Nøyaktig dato er angitt på faktura.

Vår kundeservice er der for deg

Vår kundeservice hjelper deg gjerne på epost og telefon alle hverdager kl. 08.00-16.00, du når de på kundeservice@grubbo.no. Vår hyggelige kundeservice står parat for å kunne hjelpe deg på best mulig måte, slik at du blir fornøyd.

Leveranse

Vi sender våre forsendelser med Posten. Vi utsteder en ordrebekreftelse som vedlegges alle forsendelser, fakturaen mottar du fra KLARNA på e-post. Vi anbefaler å laste ned Klarna appen for enkel oversikt- den er super!

Retur av varer i abonnement

Ved bestilling av varer i abonnement, gjelder angrerett kun på første forsendelse, som beskrevet nedenfor. 

Påfølgende varer i abonnementet er identiske (ensartede ytelser) og returrett er ikke gjeldende. Oppsigelse av abonnement med regulære forsendelser må foretas som beskrevet i punktet ovenfor.

Uavhentet pakke/passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Dersom du ikke betaler ny frakt, eller ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på kr 150,- fra det innbetalte beløp. Restbeløp blir kreditert avhengig av din betalingsmetode.
Dersom du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, og du ber Posten om å returnere varen, betaler du for returkostnaden selv. Når vi får returen til oss, så krediterer vi varene.

Betaling via KLARNA

Hos oss kan du betale med kort og faktura via Klarna. Betaler du med kort blir beløpet belastet når du fullfører kjøpet. Betaler du med faktura blir fakturaen sendt på mail til deg fra KLARNA (ikke fra Grubbo ved Grubbo AS), og du kan velge å dele opp betalingen din hvis ønskelig, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Om ikke annet fremgår på fakturaen, er faktura- og betalingsoppfølgning overdratt til KLARNA. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Dersom du velger å bli abonnement på Grubbo produkter vil betaling skje via KLARNA´s Recurring payments. Vi anbefaler å laste ned Klarna appen for enkel oversikt- den er super!

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres.
Porto- og ekspedisjonsgebyr
Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt ikke annet er avtalt. Vi gir fri frakt på ordre over kr 500,-

Angre – og returrett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Vi krediterer hva du betalte for varen, minus frakt, når den kommer til oss. Ta kontakt med kundeservice på epost: kundeservice@grubbo.no om du ønsker å benytte deg av angreretten.

Ved abonnementskjøp gjelder Angrerett kun på første forsendelse. Jfr. loven har du rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter mottak av varen.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. 

Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. 

14 dagers åpent kjøp. Salgsvarer kan ikke returneres.

Emballasjen må være uåpnet og produktet ubrukt. Vi kan ikke ta i mot produkter som er prøvd grunnet hygieniske årsaker.

Send tilbake til oss sammen med angrerettskjema eller et brev.

Pakken sendes til: Grubbo AS, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland

Porto blir ikke refundert om du returnerer en fullgod vare.

Ved heving av kjøp og benyttelse av angrefrist, refunderer vi ordresummen, minus frakt, innen 14 dager fra klagen er mottatt hos oss.

Ved abonnementskjøp gjelder Angrerett kun på første forsendelse. Jfr. loven har du rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter mottak av varen. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. 

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte kundeservice.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo. Du kan også bruke EU-kommisjonens nettbasert klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge.

Kundens ansvar om riktig adresse

Det er kundens eget ansvar å skrive rett adresse. Kunden må sjekke om adressen stemmer ved utsjekk og betaling. Det er dessverre ikke mulig å endre adresse etter at ordren er lagt da ordrene pakkes tidlig neste virkedag fra vårt lager.
Det er svært viktig at postnummer og gatenummer stemmer, da Posten er meget streng på at disse må være korrekte. Vi fraskriver oss ansvaret om kunden ikke har oppgitt korrekt adresse og vil da vente på en evt retur fra Posten før vi sender ut pakken på nytt. Kunden må selv stå for portoutlegg for ny utsendelse. Kunden kan velge å angre kjøpet, men porto blir da trukket fra ordresum før tilbakebetaling.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Grubbo AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor Grubbo AS´s kontroll.

Grubbo AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt bruk på pakken.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 2 måneder før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.